Wat is de interpretatie van een droom over de zee in een droom van Ibn Sirin?

Mostafa Shaaban
2022-07-05T13:24:20+02:00
Interpretatie van dromen
Mostafa ShaabanGecontroleerd door: Nahed Gamal11 april 2019Laatste update: 11 maanden geleden

 

Meer informatie over de interpretatie van een droom over de zee
Meer informatie over de interpretatie van een droom over de zee

De zee in een droomHet is een van de visioenen die de grote juristen interpreteerden, zoals Ibn Sirin, Ibn Shaheen, Imam al-Nabulsi en anderen, en het kan duiden op redding, vervulling van dromen en het verkrijgen van geld, en het kan een teken van onheil zijn. , afstand tot religie en verdrinken in ongehoorzaamheid en zonden, en de interpretatie ervan verschilt afhankelijk van de staat waarin je getuige was van de zee in je droom. We zullen in dit artikel in detail over de interpretatie leren.

De zee in een droom

De interpretatie van het zien van de zee in een droom omvat verschillende positieve en negatieve connotaties, en deze zijn als volgt:

Positieve connotaties voor de interpretatie van zeedromen:

 • Ten eerste: Telkens wanneer het zeewater helder is en de dromer zich ontspannen en psychologisch op zijn gemak voelt in de droom, geeft de scène zijn optimisme en zijn positieve kijk op alles om hem heen aan, en deze kwestie zal een reden zijn om al zijn levenscrises te overwinnen.
 • Ten tweede: Degene die zich voorbereidde om in werkelijkheid te reizen en de heldere zee zag in een droom vol edelstenen, het visioen is oogverblindend en geeft aan dat hij door deze reis een inkomen zal verwerven dat hij niet had verwacht.
 • Derde: Het zien van de zee in een droom geeft uitdrukking aan de aanstaande verwezenlijking van zijn ambities door de dromer.Deze ambitie kan een specifieke baan, huwelijk of academisch succes zijn.
 • Ten vierde: Misschien is de dromer die in zijn droom naar de zee kijkt, een van de gulle mensen die voldoen aan de behoeften van iedereen om hen heen, of het nu gaat om materiële of morele behoeften.
 • Ten vijfde: Een van de juristen legde uit dat de zee een teken is dat de dromer mensen met een hoge status zal kennen en voor hem een ​​reden zal zijn om veel levensvoordelen te behalen.
 • Ten zesde: Als de dromer zichzelf in een droom zag zitten op het zachte zand van de zee, en zijn vriend en broer bij hem waren, dan duidt de droom op de zuiverheid van de relatie met zijn vriend, de intensiteit van liefde en broederschap die hem verenigt met zijn broer, en daarom geeft de scène het sociale succes van de dromer aan.

Negatieve connotaties voor de interpretatie van een droom over zeewater

 • Ten eerste: Als het zeewater angstaanjagend en woedend was, dan is dit een teken van verlatenheid en strijd, vooral als de dromer getrouwd is en met zijn vrouw voor die golven staat.Op dat moment voorspelt de scène misschien hun scheiding en de verdwijning van de liefde die hen samenbracht.
 • Ten tweede: Als de zee donker en zwart was, duidt de droom op de verwarring van de dromer vanwege het mysterie waarin hij leeft, of misschien onthult de scène zijn verlangen om geheimen en mysteries te onthullen waar hij niets vanaf weet.
 • Derde: Als de dromer in zee afdaalde en last had van de hoge golven omdat het woedde, dan duidt de scène op zijn uitbuiting door opportunistische mensen die hem het hof zullen maken om hun persoonlijke belangen te behartigen en hem vervolgens te verlaten.

Interpretatie van een droom over de zee in een droom door Ibn Sirin

 • Ibn Sirin zegt dat de droom van de zee veel interpretaties aangeeft. Als je ziet dat je erin baadt, duidt dit op het wegwerken van de zorgen en problemen waar de dromer in zijn leven last van heeft, en het is een teken van berouw en nabijheid Naar god.
 • Als je ziet dat je in zee plast, dan is dit een ongunstig visioen, wat betekent dat je een grote zonde begaat en een grote zonde begaat, en dat je je moet bekeren en vergeving moet zoeken.
 • Zeewater in een container zien doen, betekent grote rijkdom verwerven en binnenkort overvloedig geld verwerven.
 • Een parel uit de zee halen is een van de beste visies, omdat het betekent kennis en geld tegelijkertijd combineren.
 • Als de dromer in zijn droom aan de kust zat, dan bevestigt de scène dat hij een geweldige baan zal hebben en dat het een van de belangrijke banen in de staat zal zijn, wat betekent dat hij dicht bij een van de leiders of heersers zal zijn als hij wakker is. leven.
 • In navolging van de vorige indicatie, waarschuwde Ibn Sirin de dromer die dat visioen ziet, omdat bekend is dat de zee verraderlijk is, en dan moet de dromer voorzichtig zijn met de heerser of koning die in werkelijkheid met hem zal werken, zodat hij niet zal worden door hem benadeeld.
 • Als de dromer het zeewater aanzienlijk ziet verminderen en de zee een baai of een meertje wordt, dan is dit een slecht teken dat aangeeft dat een onrechtvaardige heerser binnenkort de macht zal verlaten en een religieuze heerser zal komen die zijn plichten jegens de burgers van zijn land kent. in zijn plaats.
 • Als de dromer in zijn slaap in de zee afdaalde en erin verdronk, dan is dit een teken dat zijn dood nabij is en dat hij ter wille van God de marteldood kan sterven.

De woeste zee in een droom zien

 • In het geval dat je ziet dat zeewater het huis binnendringt en veel problemen veroorzaakt in het huis, dan is dit een visioen dat de verspreiding van verleidingen en zonden in het huis aangeeft.
 • De woeste zee geeft aan dat de ziener veel geld zal krijgen, en het visioen geeft ook een grote kracht aan die de ziener binnenkort zal krijgen.
 • Zien verdrinken in de woeste zee is onwenselijk en drukt het begaan van ongehoorzaamheid en zonden uit, en het kan een bewijs zijn van de scheiding van de dromer en het doormaken van vele huwelijksproblemen.

Interpretatie van een droom over de zee in een droom voor alleenstaande vrouwen

 • Ibn Shaheen zegt dat het zien van de zee in de droom van een alleenstaand meisje geluk en zegen in het leven betekent, evenals ontsnappen aan zorgen en problemen.
 • Als een meisje ziet dat ze verdrinkt in de zee, duidt dit op verdrinking in wereldse zaken en het begaan van vele zonden en zonden in het leven in het algemeen.
 • Slapen of zitten op het zachte zand van de zee duidt op de vervulling van een dierbare wens, maar ook op comfort en geluk in het leven en een oplossing voor problemen.
 • Interpretatie van een droom over het zien van de zee voor een alleenstaande vrouw kan verbijsterend zijn, vooral als ze ziet dat ze erin viel en een krab zag.De droom hier drukt haar huwelijk uit met een jonge man die veel geld heeft en mogelijk van hoge posities, maar hij wordt gekenmerkt door verschillende gemene kenmerken zoals bedrog, liegen, uitbuiting van anderen en het gebruik van vele trucs met als doel de mensen om hem heen te kwetsen, en daarom zul je met hem samenleven in grote angst en verdriet als je trouwt hem.
 • Als de alleenstaande vrouw met krabben uit de zee komt en ervan eet in de droom, dan is het visioen veelbelovend en duidt het op veel geld, op voorwaarde dat ze er niet door wordt gebeten of gewond.
 • Als een maagd in haar droom ziet dat ze vakkundig in de zee zwemt, dan geeft de scène vier prijzenswaardige tekenen aan, en dat zijn de volgende:

Ten eerste: De dromer zal spoedig een staat van mooie romantiek beleven, en die emotionele relatie zal eindigen in een gelukkig huwelijk.

Ten tweede: Misschien geeft de droom aan dat ze een geschikte baan voor haar aanvaardde, en als ze een werknemer was in het wakkere leven, dan geeft de droom aan dat ze een eigen project of bedrijf oprichtte om haar leven en materiële omstandigheden te verbeteren.

Derde: De droom onthult dat ze een personage is dat van avontuur houdt, en als ze zonder angst in de droom zwemt, geeft de scène aan dat de avonturen die ze binnenkort zal aangaan succesvol zullen zijn, als God het wil.

Ten vierde: Er is een positieve ontwikkeling die de dromer binnenkort zal ervaren, zoals het verhuizen van een baan naar een sterkere baan, of het krijgen van een huis dat groter is dan haar oude huis, en ze kan worden geassocieerd met een betere jonge man dan degene met wie ze eerder was geassocieerd met.

Interpretatie van een droom over een woeste zee in een droom voor alleenstaande vrouwen

 • De woeste zee in de droom van een alleenstaand meisje drukt een gelukkig jaar uit en geeft aan dat ze binnenkort zal trouwen met een persoon met een grote status in het leven.
 • Het visioen duidt op intense woede die de dromer in de nabije toekomst zal kwellen.Het lijdt geen twijfel dat deze negatieve gevoelens worden veroorzaakt door een persoon wanneer hij wordt blootgesteld aan stressvolle situaties.
 • Het visioen geeft het lijden van de dromer in haar leven aan, aangezien ze moeilijk aan geld komt, en dat ontbering ernstige gevolgen zal hebben voor haar fysieke en psychologische gezondheid.

Interpretatie van een droom over de kalme zee in een droom voor alleenstaande vrouwen

 • Gemakkelijk en gemakkelijk zwemmen in het heldere water van de zee duidt op het bereiken van doelen en ambities, en het kan erop duiden dat ze veel geld zal krijgen.
 • De kalme zee duidt op geluk en comfort in het leven, maar ook op gezinsgeluk en extreme veiligheid.
 • Interpretatie van een droom over een kalme, heldere zee voor een alleenstaande vrouw geeft de zuiverheid van haar hart en de zuiverheid van haar intentie aan.
 • De juristen zeiden dat dit visioen de leegte van haar geest symboliseert van alle overdreven gedachten die haar de afgelopen dagen angst bezorgden.
 • De kalmte van de zee in een meisjesdroom is een teken van haar kalme psychologische toestand en gemoedstoestand, en haar afstand tot de bronnen van angst en angst die haar dagen verstoorden, aangezien ze kan herstellen van een ziekte of zich verwijdert van giftige sociale contacten. verhoudingen.

Interpretatie van een droom over de zee voor een meisje

Als de vrouwelijke visionair zag dat de zee donker was en de atmosfeer donker en beangstigend, dan symboliseert de droom twee tekens, het ene negatief en het andere positief:

 • Negatief teken: Het is de angst van de kijker en haar gebrek aan stabiliteit en veiligheid.Ze kan slechte gebeurtenissen meemaken op financieel of familiaal niveau waardoor ze meestal gespannen is en zich bedreigd voelt.
 • Positief teken: Het bijna huwelijk en het verlaten van het land met haar man naar een ander land dan haar thuis, wat haar in het begin gespannen zal maken, daarna zal ze zich met succes kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie.

Interpretatie van een droom over het betreden van de zee voor alleenstaande vrouwen

 • Als de alleenstaande vrouw de zee betrad en deze vol hoge golven was, dan onthult de droom haar voortdurende ontmoeting met slechte vrienden, waardoor ze tekortschiet in het recht van God en Zijn Boodschapper en zich afwendt van het beoefenen van de rituelen van haar religie .
 • De scène is een slecht teken dat haar pijn en lijden in haar leven zullen toenemen als gevolg van de opeenstapeling van crises en obstakels die haar zullen belemmeren haar doelen te bereiken.
 • Als de dromer in haar droom de woeste zee betrad en op het punt stond te verdrinken, maar God haar van de dood redde, dan onthult de droom dat ze een jonge man kent met slechte manieren en samenwonen, maar hij liegt tegen haar dat hij een goed hart heeft en moraal, en God zal zijn zaak aan haar onthullen, en dan zal ze definitief van hem weggaan.

Interpretatie van een droom over hoge zeegolven voor alleenstaande vrouwen

Het visioen duidt op de wreedheid van de vader en zijn gewelddadige behandeling van haar, zelfs als haar vader was overleden en ze onder het gezag van de broer kwam te staan.De droom geeft aan dat ze niet goed wordt behandeld door haar broer, maar dat hij eerder negatief gezag uitoefent over haar, zoals hem gebruiken om haar te slaan en verbaal te misbruiken.

Interpretatie van een droom over droge zee in een droom voor alleenstaande vrouwen

 • Het visioen geeft aan dat het geluk van de visionair tegengesteld zal zijn aan wat ze wenst, en de scène onthult de ontberingen waaraan de visionair lijdt in haar werk, wat haar een merkbaar gebrek aan levensonderhoud zal bezorgen, en dan zal ze in een staat van ontbering leven. en armoede.
 • Een van de tolken zei dat het visioen een bedreiging voor de dromer in haar leven onthult vanwege de toename van haar tegenstanders, hetzij op het werk, hetzij in het leven in het algemeen.

Interpretatie van een droom over een huis met uitzicht op zee voor alleenstaande vrouwen

Deze visie duidt op een toename van de formele en persoonlijke kenmerken van de dromer, waardoor veel jonge mensen met haar willen trouwen.

Interpretatie van een droom over de zee voor een getrouwde vrouw

 • Ibn Katheer zegt, als een getrouwde vrouw in haar droom ziet dat ze aan het verdrinken is in de zee, dan is dit visioen niet goed en duidt het op veel problemen en zorgen in het leven in het algemeen.
 • Zwemmen in de zee is een teken van het wegwerken van vermoeidheid en zorgen in het leven, evenals een bewijs van de stabiliteit van het materiële leven.
 • Helder zeewater geeft aan dat de dame binnenkort zwanger zal worden.
 • De woeste zee in de droom van een getrouwde vrouw is een onaangename aangelegenheid, en het is een bewijs van ernstige problemen in haar huwelijksleven, en het kan duiden op haar scheiding.
 • De interpretatie van het zien van de zee in een droom voor een getrouwde vrouw duidt op obsessies en slechte gedachten die haar geest vullen en haar huwelijksleven verstoren. Ze twijfelt aan haar man en voelt zich niet op haar gemak bij hem, en die interpretatie is specifiek voor het uiterlijk van de Dode Zee in een droom van een getrouwde vrouw.
 • De dromer die in een droom zeewater drinkt, is een teken dat ze zal worden gezegend met de komst van een reeks vreugdevolle levensgebeurtenissen, als volgt:

Ten eerste: Ze is misschien blij met het huwelijk van een van haar kinderen, of het is prima dat een van haar getrouwde dochters binnenkort zwanger is.

Ten tweede: God zal haar een breed levensonderhoud schenken dat ze zal ontvangen door een promotie in haar werk of een prestigieuze baan die haar man zal krijgen.

Derde: Een van haar kinderen kan worden genezen van een ziekte of God zal haar gemoedsrust schenken met haar man door weg te blijven van schadelijke en sluwe mensen.

 • Als de zee in de droom van een getrouwde vrouw gevuld was met zwarte of blauwe inkt, dan bevestigt de scène dat ze schade zal oplopen, of dat ze pijnlijk nieuws zal krijgen, en dat ze ziek kan worden, of dat haar geld zal worden gestolen, of iets dergelijks. .
 • Als die vrouw handel dreef en de zee in haar droom zag, geeft de scène aan dat ze verschillende soorten goederen zal ontvangen en daarmee veel geld zal verdienen.
 • Als de dromer in haar droom een ​​zeeschildpad in de zee zag, geeft de scène aan dat ze immuun is voor enig kwaad, en misschien geeft het visioen haar angst voor mensen aan en geeft ze haar vertrouwen aan niemand.
 • Als er in haar droom een ​​slang met twee koppen uit de zee kwam, dan duidt de scène op sterke vijanden in haar leven of haar deelname aan vele strijd en geschillen die haar veel van haar energie zullen kosten.
 • Als de dromer in een droom afdaalt naar de zee en een zeepaardje ziet, geeft de scène haar intelligentie en inzicht in zaken aan.
 • Als de dromer met grote perfectie in haar droom in de zee zwom, dan geeft de droom aan dat ze een ambitieuze vrouw is en veel levensdoelen heeft en erop staat ze allemaal te bereiken, en God zal haar succes in haar leven schenken.
 • Als de getrouwde vrouw in zee is verdronken, is het tafereel niet goed en duidt het op een toename van haar levensproblemen, met name op het gebied van het gezin en haar carrière.
 • Als de dromer de zee in haar droom zag en haar man zwom op een plek die helemaal ver verwijderd was van de plek waar ze was, dan is het zicht slecht en duidt het op hun afstand tot elkaar en de toename van hun onderlinge verschillen als gevolg van hun gebrek aan inzicht in hun leven.

Interpretatie van een droom over de kalme zee in een droom voor een getrouwde vrouw

 • De interpretatie van de droom van de kalme, heldere zee voor een getrouwde vrouw duidt op haar kalmte bij het omgaan met problemen, aangezien ze niet is zoals een groot aantal vrouwen die met levenscrises te maken hebben met ernst en geweld, en als gevolg van haar evenwicht en wijsheid, al haar levensdruk zal met succes voorbijgaan, en haar huwelijksleven zal zonder obstakels doorgaan.
 • Het leven van een persoon is vol zorgen, zelfs als de getrouwde vrouw zich zorgen maakte en zich niet gelukkig voelde in haar leven, en ze zag dat de zee walgelijk was en plotseling kalm werd.De droom duidt op het einde van haar levenspijnen en de komst van troost en geruststelling.

Interpretatie van een droom over de zee in een droom voor een zwangere vrouw

 • De juristen van de interpretatie van dromen zeggen dat het zien van de zee in de droom van een zwangere vrouw een spoedige bevalling uitdrukt en ook aangeeft dat ze zal baren wat ze wenst, of het nu een jongen of een meisje is.
 • Zien zwemmen in de zee is een prijzenswaardig visioen en duidt op een gemakkelijke en vlotte bevalling, evenals een visioen dat verlichting van zorgen en problemen aangeeft.
 • Maar als de dame ziet dat ze zeewater drinkt, betekent dit dat ze van vermoeidheid af moet, en ook aangeeft dat ze binnenkort veel geld zal krijgen, als God het wil.
 • De woeste zee in de droom van een zwangere vrouw drukt de problemen en pijnen uit waaraan ze lijdt tijdens de zwangerschap, maar als ze in staat was om over te steken en het te overleven, dan betekent dit dat ze deze periode in vrede zal doorbrengen.
 • Als een zwangere vrouw zag dat ze in de woeste zee was gevallen, maar ze heeft zichzelf ervan kunnen redden, dan zal de pijn tijdens de zwangerschap toenemen, bovendien zal de pijn verdubbelen op de dag van de bevalling, maar God zal redden haar en haar foetus tegen elk kwaad, dus het zien van de zee in een droom voor een zwangere vrouw kan veelbelovend of gescheiden zijn, afhankelijk van de toestand van de zee.
 • Als de dromer in haar droom in de zee zwom en het erg moeilijk vond om erin te zwemmen, dan is het tafereel slecht en duidt het op haar ernstige ziekte tijdens de zwangerschap, en kan de foetus worden aangetast en kan hij sterven, en God weet het het beste.

Interpretatie van een droom over hoge zeegolven voor een zwangere vrouw

 • Als de zeegolven in de droom van een zwangere vrouw rezen tot overstroming, dan is dit een zeker teken dat ze binnen een paar dagen zal bevallen.
 • Ook is de overstroming van de zee in een droom van een zwangere vrouw een teken van een jongen die binnenkort geboren zal worden.
 • Als de zeegolven angstaanjagend hoog waren, maar de dromer eraan ontsnapte en niet werd geschaad, dan duidt de scène op het verdwijnen van de pijn van de zwangerschap, het verdwijnen van haar problemen en de komst van levensonderhoud voor haar.

Interpretatie van een droom over naar de zee gaan

 • Als je in een droom naar de zee ziet gaan, verschilt de interpretatie ervan afhankelijk van de vorm en kleur van de zee.
 • Als de dromer naar de zee gaat en het rood vindt, maar hij is er niet bang voor, dan zal de droom hem voeden, maar als die roodheid werd veroorzaakt door veel bloed voor hem, dan zal de scène slecht zijn, en het verdient de voorkeur dat de dromer na het ontwaken drie keer op zijn linkerzijde spuugt.
 • Als de dromer in zijn droom naar de zee ging en zag dat er een walvis uit kwam, dan wordt het visioen geïnterpreteerd volgens de persoonlijkheid van de ziener.
 • Maar als de dromer een persoon met een slechte moraal was en een walvis uit de zee zag opduiken, dan is dit een teken van zijn onderdrukking van de mensen om hem heen en zijn onbeperkte hebzucht, zodat hij naar de zegeningen in de handen van anderen kijkt en wil om ze van hen af ​​te pakken.
 • Als de haai in de droom van de dromer uit de zee kwam, dan is dit een slecht teken van grote gevaren en schade die hem omringen, en hij moet sterk zijn en een aantal intellectuele, morele en psychologische wapens bezitten om te kunnen deze schade met succes overwinnen.
 • Als de dromer naar de zee ging en zag dat hij op het oppervlak liep zonder erin te verdrinken, dan is de scène zeldzaam voor veel mensen om te zien in hun droom, omdat het duidt op het sterke geloof van de dromer in God, en dit maakte hem tot een geliefde slaaf van de Schepper in de mate dat zijn smeekbede snel zal worden beantwoord.

Interpretatie van een droom over wandelen op zee

 • Lopen op zee in een droom voor alleenstaande vrouwen geeft aan dat haar toekomstige huwelijk gelukkig zal zijn, en dat God haar zal zegenen met een rijke jonge man als ze in haar droom ziet dat de zee allerlei soorten vissen voortbrengt.
 • Het visioen kan duiden op de behoefte van de dromer aan eenzaamheid en weg van de drukte waarin hij leeft, omdat hij een periode van herstel en rust nodig heeft.
 • Ibn Sirin bevestigde dat het zien van de kust vrij van onzuiverheden en vuil duidt op succes in het leven, zoals excellentie in werk of onderwijssucces.
 • Lopen aan de oever van de kalme zee is beter dan de woeste zee, omdat de eerste een stabiel leven aangeeft, terwijl de tweede de komst van calamiteiten en crises aangeeft.

Zeespiegelstijging in een droom

 • Ibn Sirin zei dat als de zeespiegel erin zou stijgen totdat het de vloed bereikte, de droom vele betekenissen aangeeft, waarvan de meest opvallende is dat de plaats waar de dromer leeft spoedig zal worden vernietigd vanwege de toename van verleidingen en zonden gepleegd door zijn bewoners, en die interpretatie is specifiek voor de overstroming die huizen in de droom verwoestte en bomen ontwortelde en auto's, winkels en meer verwoestte.
 • Als de ziener een overstroming in zijn droom zag, maar niemand angst inboezemde en niemand de dood veroorzaakte, dan drukt de droom de op handen zijnde overwinning van het land van de dromer uit.
 • Als het zeewater rood is, is dit een teken van een ziekte die zich naar alle uithoeken van het land zal verspreiden.
 • Als een getrouwde vrouw een overstroming in haar droom zag, maar ze klom naar de top van haar huis en het water bereikte haar niet, en ze werd wakker uit de droom zonder te worden geschaad, dan is de droom goed en geeft aan dat ze is gered van kwaad dat dicht bij haar was.
 • Als de maagd in haar droom een ​​dodelijke overstroming zag en eraan wilde ontsnappen, maar ze wist het niet, dan kwam er een sterke jonge man naar haar toe en redde haar van de ondergang, dan symboliseert de scène dat ze binnenkort hulp zal krijgen van de mensen om haar heen , of God zal haar onderwerpen aan mensen die haar tegen kwaad zullen beschermen, en misschien zal God haar zegenen met een goede echtgenoot die haar zal redden van alle schade die haar in haar leven omringt.
 • Als de overstroming in de droom zo gewelddadig was dat de huizen instortten en de plaats werd verwoest, dan geeft de droom aan dat het land waarin de dromer leeft een oorlog zal aangaan met een onrechtvaardige persoon en dat hij uiteindelijk zal winnen.

Belangrijke interpretaties van het zien van de zee in een droom

Interpretatie van een droom over de zee in een droom voor het huis

 • Interpretatie van de droom van een huis met uitzicht op de zee duidt op een toename van de zegeningen en het geld dat God zal schenken aan alle leden van dat huis, op voorwaarde dat het stil is of dat de golven van gemiddelde hoogte zijn.
 • Als de dromer de zee voor zijn huis zag, en plotseling stegen de golven totdat ze het huis binnengingen en iedereen binnenin schade toebrachten, dan duidt de droom op grote schade waar alle bewoners van het huis in zullen vallen.
 • Als een getrouwde vrouw in een droom de zee voor haar huis zag, het water erin overstroomde en als een overstroming was en grote schade aanrichtte aan het huis, dan duidt de droom op grote druk die de dromer in haar leven ervaart en dat ze kan het niet alleen blijven dragen.
 • Wat betreft dat visioen in een droom van een zwangere vrouw, het is een indicatie dat haar geboorte van haar foetus nabij is, en ze moet daar financieel en moreel op voorbereid zijn.

De zee zien drogen in een droom

 • De droogte van de zee in een droom duidt soms op een bezetting waarin het hele land zal vallen en onder het gezag zal staan ​​van de bezetters die zich het land en zijn premies hebben toegeëigend.
 • Als de dromer zag dat de zee, nadat deze volledig was opgedroogd, weer met water werd gevuld, dan is het tafereel veelbelovend en duidt het op het einde van de bezettingsperiode en de terugkeer van de staat onder de soevereiniteit van zijn oorspronkelijke heersers.
 • Als de dromer een leider of houder van een hoge positie in de staat was en de zee in een droom zag opdrogen, dan is dit een teken van zijn ontslag uit zijn ambt en zijn gevoel van vernedering en angst nadat die zaak is gebeurd.

De zee zien vanuit een raam in een droom

 • Imam Al-Sadiq bevestigde dat het visioen slecht is en betekent dat de dromer deze wereld en zijn geneugten verkiest boven het Hiernamaals, en als de dromer in deze situatie blijft, zal hij de hel binnengaan vanwege de wreedheden die hij in zijn leven heeft begaan.
 • Wat Al-Nabulsi betreft, hij gaf een andere interpretatie dan de vorige, en zei dat het visioen de naderende macht en hoge positie van de dromer symboliseert.

Interpretatie van een droom over de blauwe zee

 • Als de gescheiden vrouw de zee in de droom kalm en blauw zag, dan geeft de scène haar troost aan en zal haar volgende leven stabiel zijn en zullen de eerdere problemen eindigen.
 • De droom informeert haar ook dat het pad dat ze als pad voor haar in haar leven neemt, het juiste pad is dat haar de hemel en zijn gelukzaligheid zal laten bereiken.
 • Als de dromer in die zee afdaalt en een kwal ziet die hem wil aanvallen, dan is de droom slecht en symboliseert hij het kwaad dat de dromer binnenkort te wachten staat.
 • Als de ziener echter in het water bleef zwemmen totdat hij de kust bereikte en de kwal hem niet kon steken, dan is de scène hier positief en duidt het op bescherming.

Interpretatie van een droom over de heldere zee

 • De juristen zeiden dat de heldere, kalme zee een teken is van gevangengenomen familieleden die hun opsluiting verlaten en genieten van hun intieme ontmoeting.
 • Het visioen duidt op een toename van de deuren van levensonderhoud in het leven van de dromer, en de droom symboliseert de liefde en gehoorzaamheid van de dromer aan zijn Heer.

Een Egyptische site, de grootste site gespecialiseerd in droominterpretatie in de Arabische wereld, tik gewoon een Egyptische site voor droominterpretatie in op Google en je krijgt de juiste interpretaties.

Interpretatie van een droom over afdalen naar de zee

 • Als de dromer in een droom naar de zee afdaalde en zag dat die vol modder zat en zijn kleren vuil werden, dan zijn de meest opvallende indicaties van dat visioen de vele moeilijkheden en zorgen waar hij in terecht zal komen, naast een ramp. of problemen die binnenkort voor hem zullen worden verzonnen.
 • En als hij ziet dat hij vol modder in de zee is afgedaald en naar buiten is gegaan om zijn kleren schoon te maken, dan is dit een teken dat God zijn zorgen van hem zal wegnemen en hem spoedig een rustig leven zal schenken.
 • Als de ziener in een droom naar de zee afdaalde en wassing verrichtte met zijn water, dan geeft de droom fouten aan die de dromer in het verleden maakte, en het is tijd om ze te corrigeren en het juiste gedrag te vertonen dat vrij is van fouten .
 • Als de dromer afdaalt in de zee en het water is erg koud en hij begint te rillen, dan duidt de droom ofwel op een ernstige ziekte die hem zal treffen, ofwel zal hem binnenkort onrecht worden aangedaan door iemand, en dat onrecht zal zo sterk zijn dat hij veel van hem zal lijden en dat zijn psychische toestand zal verslechteren.

Interpretatie van een droom over het splijten van de zee

 • Als de dromer naar de andere kant van de zee wilde oversteken, en plotseling ontdekte hij dat de zee voor hem uiteenviel, en de weg werd geplaveid om er zonder enige angst in te lopen, en de dromer kon inderdaad oversteken zonder te worden blootgesteld tot gevaar.
 • De droom is erg goedaardig en bevat tekenen dat hij al zijn zorgen heeft overwonnen, omdat de zee zich scheidde voor onze meester Mozes om te ontsnappen aan de farao en zijn soldaten, en daarom de scène waarin de dromer wordt gered van zijn vijanden, en hij zal oversteken naar veiligheid in zijn leven op financieel en gezondheidsniveau.
 • Het visioen geeft aan dat de dromer gehecht was aan de herinneringen aan het verleden, en dat ze spoedig zullen worden overwonnen, en hij zal zijn leven leiden met de grootst mogelijke vitaliteit en activiteit, en hij zal klaar zijn om nieuwe levenservaringen en avonturen aan te gaan die zijn positiever dan voorheen.
 • Als de zee scheidde en de dromer naar de andere oever overstak, dan duidt de droom op de liefde van de dromer voor vrijheid, aangezien hij een onafhankelijk persoon is en geniet van de geest van initiatief en risico, en dit duidt op zijn moed en kracht ondanks moeilijkheden.
 • Wat is de interpretatie van het zien van de landengte van de zee in een droom?
 • Wat is de interpretatie van de droom over de dode zee?
 • Wat is de interpretatie van de droom van de Zwarte Zee?

bronnen:-

1- The Dictionary of the Interpretation of Dreams, Ibn Sirin en Sheikh Abd al-Ghani al-Nabulsi, onderzoek door Basil Braidi, uitgave van Al-Safa Library, Abu Dhabi 2008.
2- Het boek Muntakhab al-Kalam fi Tafsir al-Ahlam, Muhammad Ibn Sirin, Dar al-Ma'rifah editie, Beiroet 2000.
3- The Book of Signals in the World of Expressions, Imam Al-Muabar Ghars Al-Din Khalil Bin Shaheen Al-Dhaheri, onderzoek door Sayed Kasravi Hassan, uitgave van Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beiroet 1993.
4- The Book of Perfuming Al-Anam in the Expression of Dreams, Sheikh Abdul-Ghani Al-Nabulsi.

Mostafa Shaaban

"Ik werk al meer dan tien jaar op het gebied van het schrijven van inhoud. Ik heb 8 jaar ervaring met zoekmachineoptimalisatie. Ik heb passie op verschillende gebieden, waaronder lezen en schrijven sinds mijn kindertijd. Mijn favoriete team, Zamalek, is ambitieus en heeft veel administratieve talenten.Ik heb een diploma van AUC in personeelsmanagement en omgaan met het werkteam.

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Verplichte velden zijn aangegeven met *


Opmerkingen 4 reacties

 • Ik ben alleenstaande meisjesIk ben alleenstaande meisjes

  Ik droom dat ik huil

  • Hind Al-SayedHind Al-Sayed

   Kun je me alsjeblieft de interpretatie van mijn droom vertellen?
   Ik zag dat mijn man en mijn zoon aan de kust zaten met hun rug tegen een muur, toen kwam er een hoge golf die mijn man meesleurde en hij verdween
   En de eigenaar van de plaats vertelde me dat hij en mijn zoon verdronken waren, maar ik vond mijn twee kinderen bij me en omhelsde ze met angst omdat hun vader in de zee verdronk.
   In godsnaam, wat betekent dat?

 • ShaimaaShaimaa

  Je droomde dat mijn vriend me vroeg of ik zwanger was, dus ik zei ja, dus zei hij tegen me: is het een meisje of een jongen?